Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Plusminus 30

De plusminus 30 groep is een groep die eens per twee maanden samenkomt om bijvoorbeeld samen te discussiëren over een onderwerp en te leren wat de bijbel ons daarover te zeggen heeft, of om een film te kijken en daarover na te praten. De invulling van de avond wordt door een van de groep voorbereid.

Als jij ook plusminus 30 bent nodigen wij je bij deze uit om onze avonden te bezoeken. Je bent van harte welkom!!

Als je nog niet bij de plusminus 30 groep zit is het handig dat je van tevoren even kenbaar maakt dat je mee wilt draaien. Je kunt dat doen bij Johannes en Tineke Boonstra (tel. 0594 – 642399).

Ook als je nog vragen hebt naar aanleiding van dit bericht kun je bij Johannes en Tineke terecht.

Hartelijke groet,

“Plusminus 30”

-