Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Opdrachtdienst

In de dienst van 15 april wordt een van onze jongste kinderen in onze gemeente, Brian van der Leest, opgedragen aan onze Heer. We brengen het kind bij God in het midden van de gemeente; dit noemen we opdragen. Er wordt de zegen van God gevraagd over dit kind, de opvoeding en hij wordt voorgesteld aan onze gemeente: het geestelijke gezin waarin het kind mag opgroeien.

Kinderdienst

Zondagmorgen 25 maart: een dienst georganiseerd door de zondagsschool, speciaal voor de kinderen! Er is poppenkast, er worden kinderliedjes gezongen en er wordt een verhaal verteld met beeld erbij.

Johannes de Heer zangavond

Op zondag 25 maart hebben wij onze regelmatig terugkerende Johannes de Heer zangavond. We zingen van onze Here Jezus, door middel van liedjes uit de alom bekende Johannes de Heer zangbundel.

Er is muzikale medewerking van het dubbel mannenkwartet ICHTUS uit Delfzijl.

De avond begint om 19.00 uur. Zingt u mee?

Doopdienst te Roderesch

Op zondagmiddag 1 april worden Janny Visser en Josien Menninga gedoopt. Wij mogen gebruikmaken van het gebouw (met doopvont) van de evangelische gemeente te Roderesch, daar wordt de dienst gehouden. Het begint om 15.00 uur. Zie de activiteitenkalender voor het adres en een landkaart.

(’s Morgens is er zoals gewoonlijk om 10:00 uur dienst in het dorpshuis in Nieuw-Roden.)