Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Zondag 8 juni: eerste Pinksterdag

Zondag 8 juni is het eerste Pinksterdag. De dag waarop we gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort. Jezus had beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die de discipelen van Jezus geestelijk verder zou leiden en hun de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn.

Donderdag 29 mei: Hemelvaart

Hemelvaart: Jezus voer veertig dagen na zijn opstanding uit de dood op naar de hemel.

Na Jezus’ lijden en dood heeft Hij zijn discipelen herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.
(zie Handelingen 1:3)

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
(Handelingen 1:9-11 NBV)

 

Zondag 25 mei: jeugddienst met Anita Eijkelenboom

Op zondag 25 mei is er een dienst speciaal voor de jeugd.

Spreker is Anita Eijkelenboom.

Het begint om 10:00 uur. Jij komt toch ook??

Ouderenmiddag op 18 mei

In onze gemeente zijn een aantal broeders en zusters die om verschillende redenen niet meer ’s morgens in onze kerkdiensten kunnen komen.

Daarom organiseren wij op zondag 18 mei een middag speciaal voor hen. De ouderen horen bij onze gemeente en het is heel fijn om hen in ons midden te hebben. Maar we hebben bovenal samen een ontmoeting met onze Heer.

We maken er een gezellige middag van, met: zingen – een kort woord – koffie, thee, iets lekkers enzovoort. We zien er naar uit!

Voor vervoer (waar nodig) wordt gezorgd. Het begint om 15:00 uur.
Voor meer informatie: vul het reactieformulier in wat onderaan deze pagina staat.