Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Oudejaarsdienst

De oudejaarsdienst houden wij zoals gebruikelijk op 31 december in het dorpshuis. De dienst begint om 19:00 uur. U bent van harte welkom op de laatste kerkdienst van 2015!

Kerstzangdienst met Gospel4U

Op zondagavond 20 december 2015 houden wij onze jaarlijkse Kerstzangdienst in de Catharinakerk op de Brink in Roden. Het begint om 19:00 uur.

Voorganger in de dienst is ds. Harry Pot.


Medewerking aan de dienst zal worden verleend door de vocal band Gospel4U uit Stadskanaal.

De samenzang wordt begeleid door Paul Biester (orgel) en Bert van der Molen (trompet).

Beleef het mee! Iedereen is van harte welkom.

Let op: ’s morgens is er geen dienst.

Ouderenmiddag op zondag 13 december

In onze gemeente zijn een aantal broeders en zusters die om verschillende redenen niet meer ’s morgens in onze kerkdiensten kunnen komen.

Daarom organiseren wij op zondag 13 december een middag speciaal voor hen. De ouderen horen bij onze gemeente en het is heel fijn om hen in ons midden te hebben. Maar we hebben bovenal samen een ontmoeting met onze Heer.

We maken er een gezellige middag van, met: zingen – een kort woord – koffie, thee, iets lekkers, enzovoort. We zien er naar uit!

Voor vervoer (waar nodig) wordt gezorgd. Het begint om 15:00 uur.
Voor meer informatie: vul het reactieformulier in wat onderaan deze pagina staat.

Zondag 29 november: jeugddienst met Mathijs Huisman

Op zondag 29 november is er een dienst speciaal voor de jeugd.

Spreker is Mathijs Huisman.

Het begint om 10:00 uur. Jij komt toch ook??

Fotoverslag opdrachtdienst Sophie Drent

In de dienst van 8 november werd Sophie Drent opgedragen aan onze Heer. We hebben het kind bij God gebracht, in het midden van de gemeente; dit noemen we opdragen. Er werd de zegen van God gevraagd over dit kind, de opvoeding en zij werd voorgesteld aan onze gemeente: het geestelijke gezin waarin het kind mag opgroeien.

Hierbij een fotoverslag van deze dienst.


Foto’s: Sjoerd van der Naalt

Zondag 8 november: opdrachtdienst Sophie Drent

In de dienst van 8 novGeboortekaartje Sophie Drentember wordt een van de jongste kinderen in onze gemeente, Sophie Drent, opgedragen aan onze Heer. We brengen het kind bij God in het midden van de gemeente; dit noemen we opdragen. Er wordt de zegen van God gevraagd over dit kind, de opvoeding en zij wordt voorgesteld aan onze gemeente: het geestelijke gezin waarin het kind mag opgroeien.

Het begint om 10:00 uur. Iedereen is van harte welkom!

8 november: Johannes de Heer zangavond

Op zondag 8 november hebben wij onze regelmatig terugkerende Johannes de Heer zangavond. We zingen van onze Here Jezus, door middel van liedjes uit de alom bekende Johannes de Heer zangbundel.

De avond begint om 19.00 uur. Zingt u mee?

Ouderenmiddag op zondag 18 oktober

In onze gemeente zijn een aantal broeders en zusters die om verschillende redenen niet meer ’s morgens in onze kerkdiensten kunnen komen.

Daarom organiseren wij op zondag 18 oktober een middag speciaal voor hen. De ouderen horen bij onze gemeente en het is heel fijn om hen in ons midden te hebben. Maar we hebben bovenal samen een ontmoeting met onze Heer.

We maken er een gezellige middag van, met: zingen – een kort woord – koffie, thee, iets lekkers, enzovoort. We zien er naar uit!

Voor vervoer (waar nodig) wordt gezorgd. Het begint om 15:00 uur.
Voor meer informatie: vul het reactieformulier in wat onderaan deze pagina staat.

Israëlzondag op 4 oktober

Op zondag 4 oktober is het Israëlzondag. Op deze zondag wordt er extra aandacht gegeven aan Israël. Spreker in de dienst is Harry Pot.

Zondag 27 september: jeugddienst met Jelmer Bijlstra

Jelmer BijlstraOp zondag 27 september is er een dienst speciaal voor de jeugd.

Spreker is Jelmer Bijlstra.

Het begint om 10:00 uur. Jij komt toch ook??