Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Zondag 8 november: opdrachtdienst Sophie Drent

In de dienst van 8 novGeboortekaartje Sophie Drentember wordt een van de jongste kinderen in onze gemeente, Sophie Drent, opgedragen aan onze Heer. We brengen het kind bij God in het midden van de gemeente; dit noemen we opdragen. Er wordt de zegen van God gevraagd over dit kind, de opvoeding en zij wordt voorgesteld aan onze gemeente: het geestelijke gezin waarin het kind mag opgroeien.

Het begint om 10:00 uur. Iedereen is van harte welkom!

8 november: Johannes de Heer zangavond

Op zondag 8 november hebben wij onze regelmatig terugkerende Johannes de Heer zangavond. We zingen van onze Here Jezus, door middel van liedjes uit de alom bekende Johannes de Heer zangbundel.

De avond begint om 19.00 uur. Zingt u mee?

Ouderenmiddag op zondag 18 oktober

In onze gemeente zijn een aantal broeders en zusters die om verschillende redenen niet meer ’s morgens in onze kerkdiensten kunnen komen.

Daarom organiseren wij op zondag 18 oktober een middag speciaal voor hen. De ouderen horen bij onze gemeente en het is heel fijn om hen in ons midden te hebben. Maar we hebben bovenal samen een ontmoeting met onze Heer.

We maken er een gezellige middag van, met: zingen – een kort woord – koffie, thee, iets lekkers, enzovoort. We zien er naar uit!

Voor vervoer (waar nodig) wordt gezorgd. Het begint om 15:00 uur.
Voor meer informatie: vul het reactieformulier in wat onderaan deze pagina staat.