Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Zondag 29 november: jeugddienst met Mathijs Huisman

Op zondag 29 november is er een dienst speciaal voor de jeugd.

Spreker is Mathijs Huisman.

Het begint om 10:00 uur. Jij komt toch ook??

Fotoverslag opdrachtdienst Sophie Drent

In de dienst van 8 november werd Sophie Drent opgedragen aan onze Heer. We hebben het kind bij God gebracht, in het midden van de gemeente; dit noemen we opdragen. Er werd de zegen van God gevraagd over dit kind, de opvoeding en zij werd voorgesteld aan onze gemeente: het geestelijke gezin waarin het kind mag opgroeien.

Hierbij een fotoverslag van deze dienst.


Foto’s: Sjoerd van der Naalt