Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Seniorenmiddag op zondag 5 mei

In onze gemeente zijn een aantal broeders en zusters die om verschillende redenen niet meer ’s morgens in onze kerkdiensten kunnen komen. Daarom organiseren wij op zondag 5 mei een middag speciaal voor hen. De ouderen horen bij onze gemeente en het is heel fijn om hen in ons midden te hebben. Maar we hebben bovenal samen een ontmoeting met onze Heer.

We maken er een gezellige middag van, met: zingen – een kort woord – koffie, thee, iets lekkers, enzovoort. We zien er naar uit!

Voor vervoer (waar nodig) wordt gezorgd. Het begint om 15:00 uur.
Voor meer informatie: vul het reactieformulier in wat onderaan deze pagina staat.

Pasen: Jezus is opgestaan!

Vrijdag 19 april was het Goede Vrijdag: toen dachten wij aan het feit dat Jezus voor ons aan het kruis is geslagen en is gestorven. Hij heeft op die manier onze zonden op Zich genomen en die voor ons weggedaan. Een groter offer is niet denkbaar, daarom heet het ook Goede Vrijdag. Maar Hij is niet dood gebleven, Hij is opgestaan! Met Pasen vieren wij Zijn opstanding.

U bent van harte welkom in de Paasdienst op zondag 21 april om dit met ons mee te vieren. Het begint om 10:00 uur.

Zondag 28 april: jeugddienst met Arjen van der Vaart

Op zondag 28 april is er een dienst speciaal voor de jeugd.

Spreker is Arjen van der Vaart.

Het begint om 10:00 uur. Jij komt toch ook??

Goede Vrijdag

kruisOp vrijdag 19 april vieren wij Goede Vrijdag. Op deze dag gedenken we het feit dat Jezus Christus voor ons aan het kruis gegaan om onze zonden op zich te nemen. Hij heeft op die manier voor ons de weg naar God vrijgemaakt!

De dankdienst begint ’s avonds om 19:00 uur. Spreker is Harry Pot.

Zondag 14 april: Johannes de Heer zangavond

Op zondag 14 april hebben wij onze regelmatig terugkerende Johannes de Heer zangavond. We zingen van onze Here Jezus, door middel van liedjes uit de alom bekende Johannes de Heer zangbundel.

De avond begint om 19.00 uur. Zingt u mee?