Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Kerstviering

Op Eerste Kerstdag houden we een dienst waar ook de kinderen welkom zijn. De dienst begint om 10.00 uur. Deze dienst is inmiddels volgepland.

Verder gelden de gebruikelijke regels in coronatijd, u kunt alleen de dienst bezoeken wanneer u geen coronagerelateerde klachten heeft. We vragen u een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij het verlaten van de zaal.


Wat betekent Kerst?

‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden …’
1 Timotheüs 1:15

Waar vind je het nog: ‘getrouwe woorden’? We kennen allemaal wel voorbeelden van hoe woorden soms worden verdraaid.
Je hoeft de leestekens maar te verplaatsen of er een andere context omheen te bouwen en wat gezegd of geschreven is kan heel anders opgevat worden. En als feiten in twijfel worden getrokken zijn er altijd wel een paar mensen bij wie die twijfel een goede voedingsbodem vindt. En als je maar lang genoeg volhoudt dat iets niet zo is terwijl het wel zo is, gaan mensen de ontkenning vanzelf geloven.
Zo is in het verleden ook met de Bijbel gedaan. De historische verslagen die er in de Bijbel te vinden zijn vinden velen niet meer te geloven en worden daarom ontkend of op z’n minst afgezwakt. De beschrijving van de overwinning van David op Goliath wordt niet meer geloofd, Jezus zal wel niet echt over het water hebben gelopen. En Jezus lichamelijk en historisch opgestaan, ‘dat gelooft toch niemand meer?’ ‘Ach’, zeggen sommigen ook wel, ‘het is een kwestie van geloven’ waarmee ze dan bedoelen: ‘Het is niet echt gebeurd, maar als je het wilt gelóven… Als je er op die manier wat aan hebt is het toch prima? …’.

Het is niet gemakkelijk om staande te blijven in een omgeving die ‘waarheid’ steeds meer beperkt tot dat wat we nog kunnen begrijpen en beheersen. We geven niet graag toe dat we met ons menselijk verstand niet álles kunnen weten, begrijpen en verklaren. Wij vieren binnenkort het Kerstfeest. Een kindje in een kribbe: o, wat zoet. Geboren uit arme ouders: laten we meer aan armoedebestrijding doen. Een kerstboom geeft gezelligheid: we moeten er zijn voor hen die eenzaam zijn. Allemaal prima natuurlijk maar zo is het Kerstfeest wel verworden tot een tweedimensionaal feest waarin de goddelijke oorsprong, de verticale dimensie, verloren is gegaan. Onbetrouwbare en wereldse gedachten hebben het Kerstfeest en de betekenis ervan van ons gestolen.

Gelukkig hebben wij een betrouwbaar woord. In onze tekst vat Paulus samen waar Kerstfeest écht over gaat: ‘Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te behouden’. Dát is de Bijbelse Kerstboodschap. Van die boodschap worden wij blij, want die zondaren zijn wíj. Dát is een boodschap voor ons hart. Een boodschap die eeuwigheidswaarde heeft. Een boodschap die onder druk staat. Maar bij de veranderde kijk op en de veranderde betekenis die de wereld aan Kerst geeft, verandert de tekst van de Bijbel gelukkig niet en heeft deze tekst in 1 Timotheüs er al meer dan 1900 jaar gestaan.

Zullen wij ons vastklampen aan de Bijbelse betekenis die eeuwigheidswaarde heeft: ‘Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te behouden’.

Harry Pot

Dit jaar geen Kerstzangdienst

Onze jaarlijkse Kerstzangdienst in de Catharinakerk op de Brink in Roden gaat dit jaar helaas niet door vanwege de coronacrisis. We hopen dat het volgend jaar weer gewoon door kan gaan.

Wij wensen u gezegende Kerstdagen!