Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Oogstdankdienst op zondag 9 oktober

Zondag 9 oktober hebben we onze Oogstdankdienst, er zal in deze dienst extra aandacht zijn voor de kinderen. Het thema is: “De schepping”.

Ook starten we dan weer een geldinzamelingsactie voor de Voedselbank. U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnr. NL85RBRB0828950318 t.n.v. de Baptisten Gemeente Roden o.v.v. actie Voedselbank.

We willen tijdens de Oogstdankdienst graag nadenken over de vraag: wat vind je het mooiste van alles wat God gemaakt heeft? Waarom vind je dat het mooiste?
We hopen op een mooie dienst met elkaar.