Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling


De Baptisten gemeente Roden maakt deel uit van de Unie-ABC gemeenten in Nederland.
De Unie-ABC heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke gemeenten die tot de Unie-ABC gemeenten behoren, zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Baptisten gemeente Roden zijn daarom aftrekbaa
r van de belasting.

 

Formulier publicatieplicht kerkgenootschappen

Beleidsplan

Jaarverslag

-