Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Beleidsplan

Dit betekent voor onze gemeente in 2023 het volgende:

We willen als gemeente naar elkaar omzien en we moedigen elkaar aan om in het bijzonder aandacht te hebben voor zieken, ouderen en alleengaanden in de gemeente. Wekelijks wordt er een bloemengroet gebracht. Ook worden een aantal keren (in principe 4 maal) per jaar seniorenmiddagen georganiseerd op de zondagmiddag en zijn er Bijbelstudieavonden.

Er wordt twee keer per jaar een inzamelingsactie voor Voedselbank Noordenveld gehouden, waarbij geld wordt ingezameld voor de Voedselbank. Ook draagt de gemeente hier financieel aan bij. Verder wordt er in december een kerstkaart met kerstwens van de Baptisten Gemeente Roden toegevoegd aan het voedselpakket voor de cliënten in Roden.

Verder wordt er maandelijks gecollecteerd voor doelen buiten de gemeente zoals bijvoorbeeld: Dorcas, het Leger des Heils, Gave (vluchtelingenwerk).

Er zijn speciale diensten waarmee de gemeente zich ook richt op andere belangstellenden: iedere maand een gezinsdienst, regelmatig een kinderzondag, en een Kerstzangdienst in de Catharinakerk op de Brink in Roden. We willen dit jaar onderzoeken hoe we als gemeente meer om ons heen kunnen kijken, om van betekenis te zijn in de buurt. Bijvoorbeeld d.m.v. de gezinsdiensten.

-