Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Denkstof

Van de voorganger

‘Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immánuel geven, hetgeen betekent: God met ons’.

Mattheüs 1:23, citaat uit Jesaja 7:14

 

Jezus werd in deze wereld geboren, niet uit deze wereld. Zijn oorsprong lag niet bij de mensen. Hij is niet voortgekomen uit onze geschiedenis. Zijn moeder was weliswaar een afstammeling van Adam, Abraham en David, maar wat in haar verwekt werd was uit God. Hij kwam van buitenaf onze geschiedenis binnen. Jezus is niet het allerhoogste wat de ménsheid kan voortbrengen. Hij is niet een méns die God werd, maar de richting is precies andersom. Hij is de vleesgeworden God, de mens geworden God. ‘Het Woord is vlees geworden’ (Joh. 1:14). Zijn geboorte was de nederige deur waardoor God in deze wereld binnen kwam. Zijn menselijk geboorte was ook niet zijn begin, maar zijn ‘oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid’ (Micha 5:1). De geboorte van onze Heiland was de verschijning van God in mensengedaante. Wij herkennen in Jezus niet een mens die God werd, maar in Jezus kennen wij God die mens werd.

Maar Kerstfeest houdt niet op bij het kennen van deze geestelijke waarheden. Kerstfeest gaat verder. Kerstfeest gaat om Jezus’ geboorte in mij. Zoals Hij van buitenaf onze geschiedenis binnen is gekomen, zo moet Hij ook van buitenaf in mij komen. ‘Jullie moeten opnieuw geboren worden’ zei Jezus in het gesprek met Nicodémus (Johannes 3:7). De kerstgeschiedenis gaat verder als wij ons leven en ons hart beschikbaar stellen om een ‘stal’ en een ‘Bethlehem’ voor de Zoon van God te worden. Wij moeten van buitenaf, van bovenaf geboren worden, wederom geboren. Dan pas krijgt Kerstfeest zijn ware betekenis. Wij kunnen wederom geboren worden, doordat Jezus’ leven via de kribbe, op het kruis en het lege graf is uitgelopen. Jezus’ overwinning over de dood geeft ons de mogelijkheid om eeuwig leven te ontvangen. Wij kunnen pas écht Kerstfeest vieren als wij de deur van ons hart voor Hem openen. ‘Kom binnen’. Voor de meesten van ons een reeds beleefde waarheid, maar voor sommigen misschien nog een uitnódigende waarheid. Ik wens een ieder van ons toe dat je de zegen van Kerstfeest, andermaal of misschien voor het eerst, mag ervaren en beleven. Ook na de kerstperiode.

Harry Pot

 

 

-