Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Denkstof

Van de voorganger

‘Hij at en dronk en legde zich weer neer’

1 Koningen 19:6

 

Wat een geweldige overwinning had Elia op de afgodenpriesters behaald! Achab en Izebel, je zou hen de ‘beschermheer en -vrouw’ van afgod Baäl kunnen noemen, staan volledig in hun hemd. Op de Karmel, een berg in het Noord-Westen van Israël, had Elia een manifestatie georganiseerd waarbij zou blijken wie de ware God was: òf Baäl van de Baälpriesters of Jahwe, de God van Elia. Twee offers werden voorbereid, één door de priesters van en voor Baäl, één door Elia voor de God van Israël. De god die zelf zijn offer aanstak met vuur zou de ware god zijn. De Baälpriesters konden springen en dansen tot ze er bij neervielen, maar er kwam geen vuur. Maar op een eenvoudig gebed van Elia antwoordt God met vuur uit de hemel.

De goddeloze Izebel, vrouw van koning Achab, is woedend. Die Elia heeft haar even goed voor schut gezet. Zij is er helemaal klaar mee en ze laat een zeer intimiderende boodschap aan Elia overbrengen: binnen 24 uur laat ik je executeren. En wat ook zo vaak met ons gebeurt, gebeurt ook met Elia. Na een geweldige succesvolle dag slaan zijn humeur en gevoelens helemaal om. Hij voelt zich zwak en kwetsbaar en durft niet meer onder de ogen van zijn tegenstanders te komen. Hij vlucht met de woorden ‘het is genoeg!’ (19:4). Nu wil hij wel sterven. Elia kan niet meer. En als een engel hem te eten geeft, eet hij, maar legt zich wel weer neer te slapen.

Uiteindelijk komt Elia in een spelonk terecht (19:9) en daar doet hij zijn beklag aan de Heer. Vervolgens moet Elia buiten gaan staan om de Heer weer te ontmoeten. Het begint vreselijk te stormen. Maar ‘in de wind was de Here niet’ (vers 11). De aarde begint te beven maar ‘in de aardbeving was de Here niet’ (vers 11). Dan ontstaat er een geweldig vuur maar ‘in het vuur was de Here niet’ (vers 12). Vervolgens komt er ‘het suizen van een zachte koelte’ en daarin herkent Elia de Heer. De God die zich aan ongehoorzame Baälpriesters had geopenbaard als een geweldig indrukwekkend en verterend vuur laat zich in een persoonlijke ontmoeting aan Elia heel anders zien: als in een zacht, aangenaam, verkoelend briesje.

Hoe kun je soms ineens wegzakken in gevoelens van dreiging, wanhoop en reddeloosheid. Voor Elia was het een worsteling. Maar in de rust ontmoette hij God als de rustgevende en zachtmoedige God die voor Zijn kinderen zorgt. God wil hem weer als zijn dienaar inzetten. Met hernieuwde energie zet Elia zich weer voor zijn Heer in. Ik wens ons toe dat ook wij, misschien wel na mislukkingen en teleurstellingen, Hem hernieuwd zullen leren kennen als Hij zich bij wijze van spreken weer toont in het suizen van een zachte koelte.

Harry Pot

 

 

 

-