Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Denkstof

Van de voorganger

‘Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren!’

                                                                           Jacobus 5:7

 

 

Jacobus raadt ons aan om geduld te hebben. Nou is geduldig zijn niet altijd gemakkelijk. Het irriteert je meestal als iemand tegen je zegt: ‘Heb nou toch even geduld’. Geduld heeft met wachten te maken en wij willen meestal niet wachten. De rij bij de kassa is ons meestal te lang. Of je staat in de rij om benzine te tanken, maar je kunt nog niet want diegene die voor je staat is nog bezig met afrekenen: ‘Waar blijft hij nou?’ Geduld heeft ook te maken met afhankelijk zijn van anderen en ook dat willen we niet. Als ik achter iemand rijd ben ik, wat mijn snelheid betreft, afhankelijk van diegene die voor me rijdt.

Ik heb best wel moeite met het begrip geduld. Ik herken mijzelf in de situaties zoals boven beschreven en ongetwijfeld herkent u zich er ook in of hebt u andere soortgelijke situaties meegemaakt.

Gelovigen lijken soms ook ongeduldig en ongerust te worden over de wederkomst van de Heer. Het duurt toch wel heel erg lang?! En we voelen de tot nu toe nog onhoorbare en onzichtbare druk van ongelovigen toenemen: ‘Waar blijft de belofte van zijn komst?’ (2 Petrus 3:4). En we proberen dan onze plaats binnen de samenleving een beetje geloofwaardig te houden door bijvoorbeeld mee te doen aan het bouwen van een betere wereld. Want, zo wordt dan gedacht, als we zelf de wereld een beetje beter maken kan Jezus misschien gauwer terugkomen. Maar de Bijbel laat juist zien dat Jezus weer komt als de wereld op een dieptepunt terecht gekomen is.

‘Heb toch geduld tot de komst des Heren!’ Het lijkt wel heel erg lang te duren maar er is een reden dat Jezus nog niet teruggekomen is. God wacht nog omdat Hij geduld met de wereld heeft. Hij geeft nog tijd zodat mensen zich nog tot Hem kunnen bekeren (2 Petrus 3:9). God heeft geduld en roept ons op om het ook te zijn. ‘Ga geen rare dingen doen, neem geen principes van de wereld over maar heb geduld.’

God heeft in de omgang met deze wereld geduld. Wij zouden daarvan kunnen leren om in de omgang met anderen ook een beetje geduldiger en rustiger te zijn en het ook te zijn in ons uitzien naar Jezus’ wederkomst.

 

Harry Pot

 

-