Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Denkstof

Van de voorganger

‘Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods’.

‘… wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen’.

‘Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd’

1 Corinthiërs 1:18,23-25
1 Corinthiërs 2:2

 

Op het moment dat deze Goed Nieuws Koerier uitkomt is het de week van Goede Vrijdag en Pasen. Op Goede Vrijdag herdenken wij het lijden en sterven van onze Heer en met Pasen denken wij aan Zijn opstanding.

Na deze gebeurtenissen is het christendom over de wereld verspreid. Dat was niet vanzelfsprekend. Men zat er niet op te wachten. Er waren omstandigheden waarin naar een boodschap van Gods liefde, het kruis van Jezus, Zijn opstanding, zijn vergeving en genade niet gevraagd werd. Daar was een Joodse godsdienstige wereld waarin geen plaats was voor een zwakke, meevoelende Messias met liefde voor zijn vijanden. Daar was een heidense wereld die leefde met het idee van het tevreden moeten houden van de (af)goden die men in groten getale had bedacht. Iemand, God die mens was geworden, die zich tot ons niveau wilde vernederen, die aan een kruis was geëxecuteerd, was te min voor de godsdienstige en heidense wereld van toen. In hun ogen was het dwaasheid.

In bijna 2000 jaar is er niet veel veranderd. Het lijkt zo mooi dat bijna de hele wereld komend weekend Goede Vrijdag en Pasen viert. Zou de boodschap dan toch eindelijk zijn aangekomen en begrepen? Als je goed oplet lijkt de boodschap verder weg dan ooit. In de godsdienstige omgeving van nu is de boodschap van de kerk soms zo verwaterd dat het lijkt alsof de feiten van Goede Vrijdag en Pasen een aanhangsel zijn geworden van waar de kerk tegenwoordig voor staat. En in de heidense omgeving lijkt Pasen te gaan over de lente, lekker eten, een paashaas en eieren. Het lijkt er dus op dat in onze tegenwoordige tijd het echte evangelie nog net zo (of opnieuw) benaderd wordt als toen: men vindt het een dwaasheid.

Het is goed om dat te weten en te beseffen. Dan is de klap en teleurstelling minder groot als ook wij, met de boodschap van herstel van een kapot leven en een redding voor de eeuwigheid bij het kruis, met de afkeuring en ongeïnteresseerdheid van mensen worden geconfronteerd.

Paulus zegt dat het kruis de kern is van zijn boodschap. Laat het dan maar dwaas zijn in de ogen van de wereld. Wij trekken ons op aan wat Paulus zegt in vers 35 van hoofdstuk 1: ‘Het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen’. ‘Voor ons die behouden worden is het een kracht Gods’.

Harry Pot

-