Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Denkstof

Van de voorganger

‘Hij is het instrument dat Ik gekozen heb’
Handelingen 9:15 (NBV)

Het zag er in die eerste tijd nadat Jezus was opgestaan en opgevaren naar de hemel niet goed uit voor de gemeente als geheel en de gelovigen individueel. Zij werden door de leiders van het Jodendom niet geaccepteerd. Vooral één uit hun midden veroorzaakte onder de gelovigen angst en terreur. Een zekere Saulus bedreigde hen voortdurend met de dood. Hij ontketende een vervolging onder de gelovigen tot over de landsgrenzen heen.
Ook wij kunnen ons bedreigd voelen in deze wereld. In onze westerse wereld voelen we niet de dreiging tot de dood, maar als wereldwijde gemeente vaak wel. In sommige landen in de wereld moeten de gelovigen vrezen voor hun leven. Maar ook onze eigen gemeenten in onze vrije wereld worden bedreigd door gevaren van andere aard, bijvoorbeeld lauwheid, ontsporing, verkeerde leer enzovoort. Vuur en betrokkenheid zijn weg. Egoïsme en ‘ikzelf in het middelpunt’ zijn een gevaar.

Saulus raasde en tierde. Als je hem tegenkwam ging je hem uit de weg. Wat doet God soms verrassende dingen om Zijn gemeente te helpen. Van deze Saulus, die later Paulus ging heten, zegt God dat Hij juist hem had uitgekozen als Zijn instrument. Dat hadden wij niet zien aankomen. God grijpt het grootste misbaksel (zo noemt Paulus zich later in 1 Corinthiërs 15:8 NBV) bij de kladden, overtuigt hem van de onwaarheid en het ongelijk aan zijn kant en maakt hem tot de grootste evangelist aller tijden en bouwer van de gemeente.

Gods keuze is altijd verrassend. Vaak zijn het niet de oplossingen die wij hebben bedacht, maar de in onze ogen ongeschikte opties van God. Niet de doordachte en uitgewerkte oplossingen, maar de in onze ogen wel heel erg ver gezochte geestelijke oplossing. Of God roept en gebruikt mensen van wie we het niet verwachtten. Dat hoeft natuurlijk niet altijd op de spectaculaire manier waarop God Paulus staande hield. Elke bekering is op zich al een wonder van de werking van de Geest van God. God is de God van ongeschikte oplossingen en onbruikbare mensen. Als wij ons ook ongeschikt en onbruikbaar voelen zegt God ook tegen ons en tegen jou: ‘Jou moet ik hebben!’

Harry Pot

-