Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Denkstof

Van de voorganger

Dit jaar verdiepen wij ons in deze advents- en kersttijd in personen die in de geboortegeschiedenis van Jezus een belangrijke rol hebben gespeeld. We dachten na over Herodes, een dissonant die we maar gauw weer wilden vergeten. Maar we hebben ook gedacht aan de twee heldinnen Elisabeth en Maria en op kerstmorgen is Jozef aan de beurt.

Elisabeth en Maria spreken tot onze verbeelding. Hun beider geschiedenis inspireert ons tot mooie en bemoedigende gedachten. Ook Nel Benschop heeft zich door deze beide vrouwen laten inspireren tot een paar mooie gedichten:

 

Elisabeth:       

Zij dacht aan Sara, die God had verkoren

moeder te worden in haar ouderdom.

Het kind van Gods belofte werd geboren,

Hij zag genadig naar zijn dienstmaagd om.

 

Nu ging God de geschiedenis herhalen:

want ook in haar droogde de levensbron.

God zou zijn woord nu in het vlees vertalen:

Johannes: Licht, vóór ‘t opgaan van de zon.

 

En zij geloofde; wachtte vol verlangen;

Johannes: bode van het morgenrood.

En toen zij uitging om Maria te ontvangen

voelde zij ‘t kind bewegen in haar schoot.

 

Maria:            

Eerbiedig boog zij zich voor Uw besluit.

Haar lichaam werd een tempel voor haar Heer

– wat zocht Gij U een schaamle woning uit –

de schaduw van Uw Geest kwam op haar neer.

 

Dit wonder was voor haar verstand te groot,

voor zoveel liefde was haar hart te klein,

zij huiverde – want God kwam in haar schoot

en wie is waardig, moeder van de Heer te zijn?

 

Soms voelde zij zich door dit Kind alléén,

want wie, die haar geheim geloven zou?

Gescheiden van de mensen om haar heen

vooral, toen Jozef haar verlaten wou.

 

Toen heeft de Heer zich over haar ontfermd

en Jozef deed wat Jahwe van hem vroeg:

hij heeft hen mèt Gods engelen beschermd:

de moeder die het Kind – ‘t Kind, dat de moeder droeg.

 

Uit: Wit als Sneeuw.

 

We proeven de dankbaarheid van Elisabeth en de eenzaamheid maar ook de gehoorzaamheid van Maria. Ik wens ons allemaal toe dat we het kerstfeest mogen beleven niet met het uiterlijk vertoon van wat we om ons heen zien, maar met de innerlijke houding van Elisabeth en Maria.

 

Harry Pot

kerst 2019

-