Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Jaarverslag

Jaarverslag 2022

Baptisten Gemeente Roden

 

Dit is een verslag van de activiteiten en gebeurtenissen in onze gemeente in het afgelopen jaar.

 

  1. Ledenbestand

In het afgelopen jaar waren er enkele mutaties in het ledenbestand, door overlijden van 3 leden, maar we mochten ook 2 nieuwe leden verwelkomen.

Totaal aantal leden per 1 januari 2022: 51. Totaal aantal leden per 31 december 2022: 50.

Naast leden kent de gemeente zo’n 22 vrienden. Velen zetten zich in op allerlei gebied en laten zien dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen van de gemeente.

 

  1. De raad

Op 1 januari 2022 bestond de raad uit: een voorzitter en een secretaris. Verder was er een stagiaire tot september.

Tijdens de raadsvergaderingen werden actuele zaken in de gemeente besproken.

Naar aanleiding van de ziekte van de voorganger is er nagedacht over wat er nodig was in de gemeente en wie daarin kon ondersteunen. Wat kunnen we zelf en wat moeten we door anderen laten doen?  Welke afspraken kunnen we maken over vervangende sprekers, activiteiten, pastoraat, enz.

In februari is er daarom eerst een oproep gedaan voor nieuwe raadsleden. Het resultaat was dat er in maart 2 nieuwe raadsleden welkom geheten konden worden.

In november was er overleg met de zondagsschoolleiding. Er is, als er behoefte aan is, leiding aanwezig op de 2e en laatste zondag van de maand, de kinderen kunnen dan tijdens de preek naar hun eigen bijeenkomst. Natuurlijk is ieder ook vrij om met de kinderen in de dienst te blijven.

In december was er overleg met penningmeester met een toelichting op de financiën.

 

  1. Voorgangers in de diensten

De diensten werden dit jaar verzorgd door gastsprekers.

 

  1. Verslag van de gebeurtenissen in de gemeente in 2022

Collectes voor doelen buiten de gemeente:

Jan.      MAF (Mission Aviation Fellowship)

Feb.     Noodfonds Unie

Mrt.      Mercy Ships

Apr.      Voedselbank

Mei       Open Doors

Jun.      Gave (vluchtelingenwerk)

Jul.       Noodfonds Unie

Aug.     Dorcas

Sep.     Noodfonds Unie

Okt.      Voedselbank

Nov.     Leger des Heils

Dec.     Friedensstimme

Collecte Unie-zending voorjaar: India, samen voor voedselzekerheid

Collecte Unie-zending najaar: Sierra Leone, samen in actie tegen armoede

 

 

Vanwege de coronamaatregelen begon het jaar met diensten met een zeer beperkt aantal bezoekers, men moest zich ook opgeven voor de dienst.

Op 2 januari ging het nieuwe jaar van start met een “Oud-en-nieuw-dienst”, dit omdat de dienst op Oudejaarsavond was komen te vervallen.

In januari bleek dat de eigen voorganger ernstig ziek was. Er werden vervangende sprekers geregeld voor de diensten op zondag, de overige activiteiten kwamen voorlopig op pauze te staan.

Op 30 januari werden de reguliere diensten weer hervat, zonder dat men zich hoefde op te geven.

Ook werd de bezoeklijst geïntroduceerd, een lijst waarop bezoeken kunnen worden afgevinkt, waardoor duidelijk wordt wie wel bezoek krijgt en wie niet (of minder). De bedoeling daarvan was dat daar beter inzicht in komt.

Op 20 maart was er een dienst met de kinderen, het thema was: De uittocht uit Egypte.

Op 17 april, 1e Paasdag, vond de bevestiging van de nieuwe raadsleden plaats. Ook was er weer voor het eerst koffiedrinken na de dienst.

Er is afgesproken om voortaan op elke 3e en laatste zondag van de maand koffie te drinken na de dienst.

Op 21 april was de jaarvergadering in de Open Hof.

In april was er een geldinzamelingsactie voor de Voedselbank in Noordenveld. Deze heeft € 410,- opgebracht. Het bedrag is overgemaakt naar de Voedselbank.

Op 1 mei werd er een seniorenmiddag gehouden.

Op 18 september was de startzondag, Na de dienst was er een gezamenlijke lunch.

Tijdens de dienst op 2 oktober werd er aandacht besteed aan de landelijke Israëlzondag, er werd ook een collecte gehouden voor Christenen voor Israël.

Op 9 oktober hadden we de Oogstdankdienst, waarin ook een geldinzamelingsactie voor de Voedselbank van start ging. In deze dienst was er ook aandacht voor de kinderen, d.m.v. een Bijbelverhaal en kinderliedjes. De actie voor de Voedselbank heeft € 385,- opgebracht.

Op 20 november hielden we een gedachteniszondag waarin de overledenen herdacht werden.

Ook is er dit jaar weer een kerstgroet van de BG Roden toegevoegd aan de kerstpakketten voor de cliënten van de Voedselbank in Noordenveld.

Er zijn dit jaar 13 kerststukjes rondgebracht naar ouderen en zieken die de gemeente niet kunnen bezoeken.

Op zondagavond 18 december was, nadat het 2 jaar niet door kon gaan vanwege corona, weer de jaarlijkse Kerstzangdienst in de Catharinakerk, met medewerking van brassband Elad.

Op Eerste Kerstdag vierden we ons Kerstfeest voor allen. Er was medewerking uit de gemeente en traditiegetrouw kregen de kinderen hun boekje. Halverwege was er een pauze met koffie en wat lekkers erbij.

Tijdens de jaarwisseling waren er geen diensten.

 

Er waren dit jaar geen zondagsschool en geen bijeenkomsten van huiskringen.

-