Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Waar staan we voor


Wie zijn wij:

 

Wij willen God dienen:

Wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de mens volmaakt geschapen, maar de mensheid is door ongehoorzaamheid van Adam en Eva in zonde gevallen. Wij geloven dat God desondanks een relatie met ons wil hebben, want Hij houdt van ons. Daarom is Jezus gekomen die de straf voor onze zonde vrijwillig op zich nam. Hij leed en stierf in onze plaats en na drie dagen stond Hij op. Wie dat gelooft en wie die levende Heer in zijn/haar leven toelaat kan die relatie met God beleven. Wij geloven dat je ogen daarvoor open gaan door het werk van de heilige Geest. Wie het evangelie op zichzelf toepast roepen wij ook op om zich als belijdenis daarvan te laten dopen door onderdompeling. Wij willen God dienen door:

  • in ons persoonlijk leven ons door Hem te laten inspireren door met Hem te spreken (bidden) en de bijbel te lezen,
  • regelmatig in kleine huiskringen bij elkaar te komen en
  • (meestal op zondag) een kerkdienst (prediking, zang en gebed en bij gelegenheid avondmaalsviering) met elkaar te hebben.

 

Wij willen elkaar dienen:

Als individuele gemeenteleden willen wij er voor elkaar zijn. We zijn elkaar tot steun. Wij proberen met elkaar te leven vanuit het evangelie. Dat betekent dat wij willen doen wat God in de bijbel van ons vraagt. Wij spreken over het evangelie en bemoedigen elkaar in woord en daad met de liefde van God en Zijn Zoon Jezus.

 

Wij willen de wereld dienen:

Wij proberen in de maatschappij het evangelie te leven door een voorbeeld te zijn in sociaal gevoel en medemenselijkheid. Wij staan midden in de maatschappij en nemen daar volop aan deel en benutten daarbij gelegenheden om ons geloof met anderen te delen. Wij willen, gedreven door de liefde tot God, een open gemeente zijn voor de samenleving waarin wij leven en waarvan wij geloven dat ze Jezus nodig heeft.

-