Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Elina, Daniël en Eva gaan mee met World Servants

In de zomer van 2020 gaan 25 jongeren uit het Westerkwartier deelnemen aan een project van World Servants. Uit onze gemeente gaan Daniël en Elina Boonstra en Eva Ruardij mee. Samen met andere jongeren uit Nederland gaan ze Bouwen aan Verandering, het motto van World Servants.

Door deel te nemen aan een bouwproject van World Servants, dat in nauw overleg met een lokale organisatie en de lokale gemeenschap is opgezet, helpen ze mee de leefomstandigheden van de gemeenschap structureel te verbeteren. Daarnaast bouwen de jongeren aan zichzelf omdat je tijdens zo’n project kennismaakt met andere leefomstandigheden, met een andere cultuur en met een vaak andere geloofsbeleving. Bouwen aan Verandering op heel veel vlakken dus.

Iedere deelnemer draagt bij aan de projectkosten door het bijeenbrengen van een eigen deelnemersbijdrage. Hiervan worden onder andere de reis en het verblijf, verzekeringen en een deel van de bouwmaterialen betaald. De deelnemersbijdrage is ca. € 2.800 tot € 3.200 per persoon. Na afloop van het project komen zij graag vertellen over hun project en hoe zij het ervaren hebben. Hieronder kunt u meer informatie vinden over World Servants, de projecten waaraan de jongeren gaan deelnemen en hun persoonlijke motivatie om deel te nemen aan een World Servants-project.

Wilt u een gift geven?

Dit kan door een bedrag over te maken op www.geef.ws/bakken.

Klaslokalen in Kathmandu, Nepal

In Nepal zijn er weinig scholen die focussen op kwaliteit en zijn de meeste overheidsscholen niet in het bezit van goede gebouwen. Privéscholen zijn er wel, maar voor de meeste mensen is dat onbetaalbaar. Daardoor gaan veel kinderen van minderbedeelde ouders niet naar school. Om tussen de overheidsscholen en privéscholen een brug te slaan besloot The Lighthouse Foundation Nepal (TLFN) de CCS school te stichten waar christelijk onderwijs wordt gegeven, aandacht is voor kwaliteit en waar iedereen welkom is ongeacht je

achtergrond. Eerst waren er slechts 100 leerlingen, maar vandaag de dag zijn dat er bijna 700. De verwachting is dat dit aantal zal verdubbelen in 3 à 4 jaar tijd. Toch is de school ondanks de inspanningen, nog niet gemerkt met het A-label. In de school ontbreken nog verschillende dingen. De gebouwen waar nu les gegeven wordt zijn gehuurd en de klassen zijn klein. Door gebrek aan ruimte is er een ander gebouw gehuurd, op 150 meter afstand. De kinderen moeten voor dat gebouw een drukke weg oversteken. Daarnaast is er geen speeltuin, en het computerlokaal, de aula en de bibliotheek zijn dusdanig vervuild

door schimmel dat ze niet meer gebruikt mogen worden. Er is geen ruimte voor een watertank en er is tekort aan toiletten. Nu de verhuurder van het terrein ook nog besloten heeft het terrein niet langer te verhuren aan TLFN is het noodzakelijk dat er op korte termijn een nieuwe school gebouwd wordt die ook aan alle eisen voldoet. Hier gaan de jongeren aan bouwen!

 

Deelnemers aan dit project

  • Hoi, ik ben Daniel Boonstra uit Marum. Inmiddels ben ik twee keer met World Servants weg geweest. Zo heb ik in Myanmar huisvesting voor jongeren met een beperking gebouwd. Het jaar daarop ben ik naar Zambia geweest om daar te helpen bij het bouwen van klaslokalen. Na deze twee avonturen heb ik besloten deze traditie voort te zetten en in 2020 naar Nepal te gaan. Hier gaan we klaslokalen bouwen om zo ook de bevolking daar beter onderwijs te kunnen bieden.
  • Hi! Ik ben Elina Boonstra uit Marum, ik ben twee keer met World Servants mee geweest, naar Myanmar en Zambia. Daar heb ik gezien hoe gelukkig de mensen zijn met hele kleine dingen. Dit motiveerde mij enorm! Ik vind het geweldig om samen met de locals te bouwen aan verandering. Niet alleen voor hen maar ook voor mij, want het verandert iedereen! In 2020 ga ik bouwen aan verandering in Nepal aan twee klaslokalen want iedereen heeft recht op goed onderwijs. Maar het hele avontuur begint nu al!
  • Hoi, ik ben Eva Ruardij uit Roden! Ik ben zeventien jaar en ik denk er al drie jaar over om mee te gaan met World Servants. Nu ik ga studeren en begin aan een nieuw avontuur heb ik eindelijk de knoop doorgehakt om ook dit avontuur te starten! Ik vind het fantastisch om kinderen te kunnen helpen en wil daarom graag de kinderen in Nepal de kansen geven op goed onderwijs door te helpen met het bouwen van klaslokalen.

 

 

Begroting World Servants van een project

Wat gebeurt er met mijn geld?

Zie https://www.worldservants.nl/financiën

-