Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Fotoverslag doopdienst 10 juni 2018

Op zondag 10 juni is Elina Boonstra gedoopt, als teken van haar geloof in de Here Jezus. Hierbij een fotoverslag van deze feestelijke gebeurtenis!


-