Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Kerstverhaal op postzegels

Dit is tijdens de kerstviering op eerste Kerstdag in onze gemeente getoond en voorgelezen:

De boodschap van de geboorte van Jezus is op vele manieren afgebeeld. Ook op postzegels. In vele landen. De boodschap wordt “geplakt” op brieven, kaarten en postpakketten, over de hele wereld verspreid. De Heilvolle boodschap van Jezus komst naar de wereld komt zo persoonlijk geadresseerd bij de mensen terecht. Om in ontvangst te nemen!!!

Klik op de postzegels om ze in groot formaat te bekijken.
Klik hier voor een Powerpointpresentatie met de postzegels en het bijbehorende Kerstverhaal.

Kerstpostzegel01
De hele gebeurtenis van de geboorte van Jezus lezen we in de Bijbel.

 

 

 

 

Kerstpostzegel02
Vooral de evangelist Lucas beschrijft dit erg uitgebreid.

 

 

 

 

 

Kerstpostzegel03
In hoofdstuk 1 vers 30 schrijft hij: “En de engel zei tot Maria: ‘Wees maar niet bang, Maria. Ik kom je iets heel moois vertellen. God zelf heeft mij gestuurd. Je bent de gezegende onder de vrouwen. Het zal niet lang meer duren, dan zul je een zoontje krijgen, en dat moet je Jezus noemen.’”

 

 

 

 

Kerstpostzegel04
Er gingen twee mensen langs de weg, een man en een vrouw. Ze liepen maar langzaam. Ze waren erg moe. Ze hadden een verre reis gemaakt. Het waren Jozef en Maria. Ze moesten naar Bethlehem. Daar moesten zij hun naam laten opschrijven. Dat had de keizer gezegd.

De keizer wilde weten hoeveel mensen er in het land woonden.

 

 

 

Kerstpostzegel05
Ze moesten de hele weg lopen. Dat duurde heel lang en ze werden zo moe. Maria vooral.

 

 

 

 

 

Kerstpostzegel06
Maar eindelijk, daar zagen ze toch de witte huizen van Bethlehem. Toen ze, zo tegen het donker van de avond, in Bethlehem kwamen, gingen ze naar een groot huis, de herberg, om daar te slapen. Maar het hele huis was vol. Er was geen plekje meer vrij. Er was geen plaats meer in de herberg.

 

 

 

 

Kerstpostzegel07
Gelukkig vonden ze een stal en gingen daar naar binnen. Er lag stro en er stond een kribbe.

Toen maakte Jozef een bed van stro en gingen ze slapen.

En in die stille donkere nacht, in die stal van Bethlehem is toen wat moois gebeurd. Daar heeft Maria het kindje gekregen, dat de engel had beloofd. Het leek een gewoon kind, maar het was een heilig kind.

Maria had geen kleertjes, maar ze had wel doeken. Daar wond zij het kindje toen in.

De Zoon van God was geboren in een stal. Maar niemand wist het nog.

 

Kerstpostzegel08
Het was nog stil en donker zo midden in de nacht. De mensen in Bethlehem sliepen. Maar buiten in het veld waren herders. Die sliepen niet. Die moesten op de schapen passen. Ze hadden een vuurtje gemaakt en de schapen lagen dichtbij de herders om te slapen. Het was heel stil. Maar opeens schrokken de herders. Het was net alsof de zon begon te schijnen, zo licht werd het. En in dat witte licht stond een engel. De herders werden bang. Maar de engel zei: “Wees maar niet bang, want ik ga jullie iets moois vertellen. De Here Jezus is geboren. In Bethlehem is het gebeurd. Ga maar kijken. Je kunt je niet vergissen. want het kindje ligt in doeken gewonden in een kribbe.

 

 

Kerstpostzegel09
En toen kwamen er opeens nog meer engelen, die samen een mooi lied zongen: “Ere zij God in de hoge! En vrede op aarde. In de mensen een welbehagen.”

De herders gingen niet meer bij het vuur zitten, maar gingen snel naar Bethlehem toe. Ze lieten de schapen alleen.

 

 

 

In eeKerstpostzegel10n stal vonden ze Maria, Jozef en het kindje. De herders knielden voor de kribbe neer en gingen dat kindje aanbidden.

Ze vertelden Maria alles wat er gebeurd was in het veld. En toen moesten de herders weer terug naar hun schapen. Ze gingen door het veld en zongen samen het lied.

“Ere zij God in de hoge… Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen.”

 

 

 

Kerstpostzegel11
Er kwamen ook drie oude, wijze mannen op bezoek. Ze woonden in het oosten. Ze hadden veel dikke boeken gelezen. Maar het liefst keken ze ’s nachts naar de sterren.

Op een nacht zaten ze weer naar de sterren te kijken en toen zagen ze opeens een nieuwe ster, die ze nog nooit eerder hadden gezien. “Een nieuwe ster,” zeiden ze. “Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat er ergens een kindje geboren is. En dat moet wel een voornaam kindje zijn. Weet je wat, we gaan het kindje zoeken.”

Ze gingen op hun kamelen zitten en gingen op reis. Ze hadden ook cadeautjes mee voor het kindje. Het waren dure dingen. Er was ook een kistje vol goud bij.

Het was een lange reis en ze wisten niet waar ze moesten zijn. Steeds keken ze naar die mooie ster. Ze reden die ster achterna. Die wees ze de weg naar Bethlehem. Toen de ster stil bleef staan stapten ze af. Toen stonden ze voor een klein huisje.

 

 

Kerstpostzegel12
Daar gingen ze binnen en vonden het kindje, Maria en Jozef. Het leek maar een gewoon kindje. Maar de wijzen wisten wel, dat het geen gewoon kindje was. Het was de jonge Koning, die zo lang hadden gezocht. Ze knielden eerbiedig voor hem neer. En toen haalden ze hun cadeautjes en legden die voor hem neer. Een kistje vol goud, een kruik vol wierook, een doos vol mirre. Dat waren heel mooie, dure dingen. Maar de wijzen gaven het graag aan Jezus want ze voelden zicht gelukkig.

 

 

 

Kerstpostzegel13
Kerstfeest… Dat het een feest mag zijn voor kinderen en ouderen.

Kerstfeest… met het licht van een brandende kaars; waar we ook wonen op deze aardbol.

De boodschap van Kerst bezegeld. Persoonlijk voor u geadresseerd. Waar u ook woont… wie u ook bent. De Heiland der wereld is geboren voor allen!

 

-