Algemeen Nut Beogende Instelling

 

wait
wait

Zondag 19 mei: opdrachtdienst Evi Pot

In de dienst van 19 mei wordt het jongste kind in onze gemeente, Evi Pot, opgedragen aan onze Heer. We brengen het kind bij God in het midden van de gemeente; dit noemen we opdragen. Er wordt de zegen van God gevraagd over dit kind, de opvoeding en zij wordt voorgesteld aan onze gemeente: het geestelijke gezin waarin het kind mag opgroeien.

Het begint om 10:00 uur. Iedereen is van harte welkom!

-